Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E. Camp ครั้งที่ 13
15 ต.ค. 62
288 views
Favorite
Shares
0
Mar
22
Event Date
22 - 24 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
120 คน
Image
People
25 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
30
Image
Register
800 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ม.3-ม.6 มาค่ายที่จะพาน้อง ๆ ทุกคน ไปทำความรู้จักกับบทบาทสำคัญของวิศวกรเคมี สัมผัสกับบรรยากาศของภาควิชาวิศวกรรมเคมี แนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรมอื่น ๆ ที่พี่ ๆ จัดเตรียมไว้ให้น้อง ๆ อีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
800 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
14 ก.พ. 62

22 - 24 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content