Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายจับจิต ครั้งที่ 8 "Has a Secret"
24 ต.ค. 62
570 views
Favorite
Shares
0
Mar
22
Event Date
22 - 24 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
27 ธ.ค. 61 - 27 ม.ค. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

ค่ายแนะแนวที่น้อง ๆ จะกลับไปพร้อมความรู้และความรัก ค่ายของเราไม่เพียงแต่ส่งต่อความรู้ทางศาสตร์จิตวิทยาเบื้องต้นให้น้อง ๆ เท่านั้น น้อง ๆ ยังได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนใหม่ และพี่ ๆ จิตวิทยาธรรมศาสตร์อีกด้วย มารู้จักจิตวิทยาที่แท้จริง มารู้จักจิตวิทยาธรรมศาสตร์ให้มากขึ้น

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

27 ธ.ค. 61 - 27 ม.ค. 62
15 ก.พ. 62

22 - 24 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
สาขาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Related Content