Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PIM Young Creative Program ครั้งที่ 183
20 พ.ค. 62
224 views
Favorite
Shares
0
Feb
23
Event Date
23 ก.พ. 62
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ไม่ระบุ
Image
People
25 ธ.ค. 61 - 15 ก.พ. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

"Smart Agriculture ยกระดับนักจัดการเกษตรยุคใหม่" PIM ส่งต่อกิจกรรมดี ๆ ชวนน้อง ๆ ม.ปลาย สายการเรียนวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ ที่สนใจด้านการเกษตรกลุ่มพืชและนวัตกรรมเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรมืออาชีพ สร้างนักจัดการเกษตรกรยุคใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ อีกมากมาย (การแต่งกายชุมพละ)

วันจัดกิจกรรม
23 ก.พ. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

25 ธ.ค. 61 - 15 ก.พ. 62
23 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารหอประชุม ชั้น 3 (Hall 1-2) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content