Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การแข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 The Way To BA
17 ต.ค. 62
400 views
Favorite
Shares
0
Jan
29
Event Date
29 - 30 ม.ค. 62
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
90 คน
Image
People
19 ธ.ค. 61 - 22 ม.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนนักเรียนมัธยมทั่วประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสนใจในการศึกษาด้านการบริหารและการตลาด โดยมีความประสงค์ที่จะจัดการแข่งขัน The Way To BA ขึ้นเพื่อส่งเสริมนนักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการบริหาร เรียนรู้ และความเข้าใจถึงหลักการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อ หรือ พัฒนาธุรกิจที่สนใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 90 คน โดยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 2 วัน ( 29 ม.ค.-30 ม.ค. 2562 ) ในวันแรกจะมีการจัด Work shop เพื่อแนะแนว แนะนำ และให้ความรู้ด้านการบริหารและการตลาด โดยมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มาบรรยายและทำกิจกรรมเพื่อมอบความรู้ให้กับนักเรียนก่อนจะทำแข่งขันในวันถัดไป 

 

วันจัดกิจกรรม
• 29 - 30 ม.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
90 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

19 ธ.ค. 61 - 22 ม.ค. 62
29 - 30 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จัดโดย
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Related Content