Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ครั้งที่ 4
22 ต.ค. 62
422 views
Favorite
Shares
0
Apr
06
Event Date
06 - 10 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยทักษิณ
80 คน
Image
People
01 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62
30
Image
Register
750 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ม.ปลายที่สนใจศึกษาทางวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ของเรามีสาขาอะไรบ้าง? การเรียนการสอนจะยากง่ายแค่ไหน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และกิจกรรมดี ๆ ไปพร้อมกันกับเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในค่าย

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 10 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 31 ม.ค. 62
24 ก.พ. 62

06 - 10 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จัดโดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
Related Content