Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PIM YCP ครั้งที่ 186 “Smart Engineering Smart Job”
20 ต.ค. 62
275 views
Favorite
Shares
0
Jan
26
Event Date
26 ม.ค. 62
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
100 คน
Image
People
05 ธ.ค. 61 - 16 ม.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

กิจกรรมดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ม.6 สายวิทย์ หรือศิลป์ - คำนวณ ,ปวช. และ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม ที่สนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมขับเศรษฐกิจพร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร พร้อมเจาะลึกเรื่องราวอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมาเรียนรู้กลวิธีต่างๆ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุ้มค่าที่สุด กับวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมเทรนด์อาชีพวิศวะมาแรง พร้อมได้รับความรู้และสนุกสนานกับการได้ปฎิบัติงานจริง กับ กิจกรรม Workshopและพบกัน (การแต่งกายชุมพละ)

วันจัดกิจกรรม
26 ม.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

05 ธ.ค. 61 - 16 ม.ค. 62
26 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารหอประชุม ชั้น 3 (Hall 1-6) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จัดโดย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content