Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสาดศิลป์ ครั้งที่ 3 : The Bedtime Stories
21 ต.ค. 62
285 views
Favorite
Shares
0
Feb
08
Event Date
08 - 10 ก.พ. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
110 คน
Image
People
25 ธ.ค. 61 - 14 ม.ค. 62
30
Image
Register
800 บาท
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศที่สนใจภาษา มารู้จักกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้มากขึ้น ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมสุดบันเทิง พร้อมรับสาระความรู้ดี ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากวิทยากรมากฝีมือ ได้ทั้งสาระและความบันเทิงขนาดนี้จะพลาดได้ยังไง!!? 

วันจัดกิจกรรม
• 08 - 10 ก.พ. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
110 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
800 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ธ.ค. 61 - 14 ม.ค. 62
21 ม.ค. 62

08 - 10 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัดโดย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content