Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
08 ธ.ค. 62
278 views
Favorite
Shares
0
Feb
02
Event Date
02 - 03 ก.พ. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
160 คน
Image
People
10 ธ.ค. 61 - 18 ม.ค. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 3 รอบโควต้า 28 จังหวัด
รอบ SU-TCAS 2562 สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบนของประเทศ 28 จังหวัด

โดยจะแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน
รุ่นที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 

วันจัดกิจกรรม
• 02 - 03 ก.พ. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
160 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

10 ธ.ค. 61 - 18 ม.ค. 62
02 - 03 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content