Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 3
20 ต.ค. 62
351 views
Favorite
Shares
0
Mar
23
Event Date
23 - 24 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
100 คน
Image
People
22 ธ.ค. 61 - 30 ม.ค. 62
30
Image
Register
250 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.ปลาย สายวิทย์ - คณิต ที่มีความสนใจในคณะทัศนมาตรศาสตร์ และใฝ่ฝันอยากเป็นหมอสายตา ผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็น มาร่วมค้นหาตัวเอง แก้ข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะทัศนมาตรศาสตร์ และพบกับกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือ กิจกรรมผ่าลูกตาวัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โอกาสดี ๆ แบบนี้ ไม่ควรพลาด
การคัดเลือกผู้เข้ากิจกรรม

รับจำนวน 100 คน โดยคัดเลือกจากการตอบคำถามของน้อง ๆ แบ่งเป็น
1).กิจกรรมวันที่ 23 มีนาคม 2562 จำนวน 50 คน
2).กิจกรรมวันที่ 24 มีนาคม 2562 จำนวน 50 คน

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 24 มี.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
250 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

22 ธ.ค. 61 - 30 ม.ค. 62
03 ก.พ. 62

23 - 24 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จัดโดย
คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Related Content