Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Material Camp KMUTNB 2019
14 พ.ย. 62
251 views
Favorite
Shares
0
Jan
19
Event Date
19 - 20 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30 คน
Image
People
04 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ มัธยมปลายและน้อง ๆ ปวช.จากทั่วประเทศได้มาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มจพ.มากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นพร้อมทั้งได้พบปะกับเพื่อน ๆ ต่างสถาบัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่จากวิศวกรรมวัสดุอีกด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 20 ม.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

04 - 24 ธ.ค. 61
25 ธ.ค. 61

19 - 20 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึก86 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Related Content