Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร "PETRO CAMP III"
18 ต.ค. 62
294 views
Favorite
Shares
0
Jan
26
Event Date
26 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
60 คน
Image
People
01 ธ.ค. 61 - 18 ม.ค. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ชั้น ม.6 ที่กำลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด มีเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ รวมกัน 5 ภาคการศึกษา (ม.4-6 เทอมต้น) ไม่น้อยกว่า 3.00 ที่ไม่อยากพลาดโอกาสเข้าศึกษา สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ต้องไม่พลาดเพราะเราจัดเต็มทั้งสาระความรู้ ความสนุกและกิจกรรมอีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
26 ม.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ธ.ค. 61 - 18 ม.ค. 62
21 ม.ค. 62

26 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content