Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ICT Junior Camp ครั้งที่ 11
13 ธ.ค. 62
506 views
Favorite
Shares
0
Mar
18
Event Date
18 - 22 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
01 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังเรียนชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ภายใต้แนวคิด Innovative Tech for Special Needs เ รียนรู้ลงมือทำจริงใน 4 กลุ่มวิชา ไม่ว่าจะเป็น Mobile Programming , Database, Network และ Multimedia พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายที่รอน้อง ๆ อยู่ งานนี้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันจัดกิจกรรม
• 18 - 22 มี.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 - 23 ธ.ค. 61
18 - 22 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
จัดโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
Related Content