Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Legend of 3D Camp ค่ายติวออกแบบสนเทศสามมิติ
24 ก.ค. 62
202 views
Favorite
Shares
0
Dec
22
Event Date
22 - 23 ธ.ค. 61
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
60 คน
Image
People
16 พ.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61
30
Image
Register
450 บาท
Image
Expense

น้อง ๆ สงสัยมั้ยว่า ค่ายนี้ มีอะไร?!!! ค่ายนี้จะสอนกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีความงามและสุนทรียะทางการออกแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นนักออกแบบผู้สร้างสรรค์งานออกแบบอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ และมุ่งสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป น้อง ๆ จะได้รับคำตอบว่า ภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ เรียนอะไรบ้าง ? จบแล้วทำงานอะไร ? พร้อมความสนุกจากพี่ๆ นักศึกษาภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดการมาค่าย มากันเยอะ ๆ นะ อยากเจอ

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 23 ธ.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 พ.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61
16 ธ.ค. 61

22 - 23 ธ.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึกบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
ภาควิชาออกแบบสนเทศสามมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content