Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายถึงบิตถึงไบต์ ครั้งที่ 15
21 ก.ค. 62
211 views
Favorite
Shares
0
Dec
15
Event Date
15 - 17 ธ.ค. 61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150 คน
Image
People
17 พ.ย. 61 - 13 ธ.ค. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมอบรมศึกษาพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ภายในค่าย น้อง ๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้  Wordpress เพื่อสร้าง Website การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและอื่น ๆ อีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
• 15 - 17 ธ.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

17 พ.ย. 61 - 13 ธ.ค. 61
15 - 17 ธ.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content