Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 15
16 ก.ค. 62
440 views
Favorite
Shares
0
Jan
03
Event Date
03 - 06 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
80 คน
Image
People
03 พ.ย. 61 - 10 ธ.ค. 61
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ทุกคนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในค่ายเปิดรั้วนนทรีครั้งที่ 15
โดยความร่วมมือจาก 7 คณะภายในมหาวิทยาลัย
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 
2. คณะเกษตร กำแพงแสน 
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์
7. คณะประมง
พี่ ๆ ทุกคน รับประกันว่าน้อง ๆ ทุกคนจะได้รับสิ่งที่มีมากกว่าความรู้กลับไป 

วันจัดกิจกรรม
• 03 - 06 ม.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

03 พ.ย. 61 - 10 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61

03 - 06 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Related Content