Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
IE-KMITL Bilingual Camp #1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลาดกระบัง
23 ก.ค. 62
493 views
Favorite
Shares
0
Jan
12
Event Date
12 - 14 ม.ค. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
60 คน
Image
People
25 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ชวนน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป มาพบกับกิจกรรมที่ทำให้น้อง ๆ รู้จักภาควิชาอุตสาหการ ลาดกระบัง ทั้ง 3สาขาวิชา อุตสาหการหลัก ออกแบบการผลิตและวัสดุ อุตสาหการนานาชาติ เรียนรู้การออกแบบ CAD การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร CAM 3D Printer การจำลองการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมโรงงาน พร้อมกับความสนุกที่พลาดไม่ได้ ฮาบอกเลย!! น้อง ๆ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหการ ทั้ง 3 สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการสมัคร TCAS 1/1 ได้

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 14 ม.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61

12 - 14 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content