Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ PRE AMI CAMP ครั้งที่ 1
17 พ.ย. 62
267 views
Favorite
Shares
0
Dec
15
Event Date
15 - 17 ธ.ค. 61
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 คน
Image
People
03 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

AMI คืออะไร ? ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนม.ปลาย/ปวช.ที่สนใจในด้านวิศวกรรม มาร่วมค้นหากันว่าวิศวกรรมระบบการผลิตคืออะไร แตกต่างจากวิศวกรรมสาขาอื่นอย่างไร ต้องใช้อะไรบ้างในการเข้าเรียน พี่ ๆ จะพาน้อง ๆ ไปพบกับกิจกรรมสนุก ๆ workshop และมาสร้างความทรงจำร่วมกันอีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
• 15 - 17 ธ.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช.
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

03 - 25 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61

15 - 17 ธ.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content