Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวกรรมพลังงาน ครั้งที่ 2
18 พ.ย. 62
276 views
Favorite
Shares
0
Dec
14
Event Date
14 - 16 ธ.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
50 คน
Image
People
15 ต.ค. 61 - 16 พ.ย. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต ที่มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับวิศวกรรมและพลังงาน การให้ความรู้วิชาความถนัดทางวิศวกรรม และกิจกรรมสันทนาการ งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วันจัดกิจกรรม
• 14 - 16 ธ.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 ต.ค. 61 - 16 พ.ย. 61
30 พ.ย. 61

14 - 16 ธ.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
จัดโดย
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Related Content