Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ATM KU OPEN HOUSE 2018
21 พ.ย. 62
813 views
Favorite
Shares
0
Nov
24
Event Date
24 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
12 ต.ค. 61 - 23 พ.ย. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ชวนน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิตและสายศิลป์-คำนวณ มาพบกับกิจกรรมเปิดบ้านของสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ม.เกษตร และกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ATM จากอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่พร้อมให้ผู้สนใจทุกท่าน โดยเฉพาะน้อง ๆ ม.ปลายทุกคนเข้ามาร่วมสัมผัสและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการบินไปพร้อมกับเรา  ATM คืออะไร จบไปแล้วทำงานแบบไหน หรือ “การบิน” จะใช่สิ่งที่น้องสนใจจริง ๆ หรือไม่ … *กิจกรรมนี้ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น*

วันจัดกิจกรรม
24 พ.ย. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

12 ต.ค. 61 - 23 พ.ย. 61
24 พ.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องประชุม 17202 อาคารนานาชาติ (ตึก IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดโดย
สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาควิศวกรรมการบินเเละอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Related Content