Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 15
19 พ.ย. 62
978 views
Favorite
Shares
0
Feb
02
Event Date
02 - 03 ก.พ. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 คน
Image
People
15 ก.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61
30
Image
Register
520 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต มาลองสัมผัสกับบรรยากาศในการเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา เรียนรู้บทบาทการปฏิบัติงานในร้านยาหรือในโรงพยาบาล บทบาทของเภสัชกรด้านการค้นพบยา บทบาททางด้านเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม รวมไปถึงสร้างความเข้าใจในลักษณะการเรียนการสอน และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อน้อง ๆ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

วันจัดกิจกรรม
• 02 - 03 ก.พ. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
520 บาท
(ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 20 บาท แนบมาพร้อมใบสมัคร และ 500 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 ก.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61

02 - 03 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content