Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ดงตาลแคมป์ ครั้งที่ 14
14 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Jan
04
Event Date
04 - 07 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
120 คน
Image
People
15 ต.ค. 61 - 10 พ.ย. 61
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษา วิทย์-คณิต มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของแต่ละภาควิชา พร้อมรับคำแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมเทคนิคดี ๆ จากรุ่นพี่ได้ที่ค่าย

วันจัดกิจกรรม
• 04 - 07 ม.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

15 ต.ค. 61 - 10 พ.ย. 61
04 - 07 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Related Content