Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้าปีที่ 5
19 พ.ย. 62
965 views
Favorite
Shares
0
Jan
11
Event Date
11 - 13 ม.ค. 62
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไม่ระบุ
Image
People
01 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครโพสรูปถ่ายบน Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC" พร้อมแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 3 บรรทัดหากผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว มีสิทธิได้รับรางวัลเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศและทุนการศึกษา

วันจัดกิจกรรม
• 11 - 13 ม.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61
11 - 13 ม.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จัดโดย
วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Related Content