Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย วิชาการ A.D.
18 พ.ย. 62
977 views
Favorite
Shares
0
Sep
21
Event Date
21 - 23 ก.ย. 61
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
100 คน
Image
People
24 ส.ค. 61 - 10 ก.ย. 61
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

รับสมัคร!! นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มาลองเรียนรู้ มาลองใช้ชีวิต การเรียนด้านสถาปัตย์ฯ และด้านการออกเเบบมาร่วมกันในกิจกรรม "ค่ายวิชาการAD" มีการติว คอร์สความถนัดทางสถาปัตยกรรม + PAT4 สำหรับสอบตรง เเอดมิชชั่น + T-CAS เเละการทำพอร์ทฟอลิโอ สำหรับสมัครเรียนต่อ #พิเศษ สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาสถาปัตย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ทันที

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 23 ก.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

24 ส.ค. 61 - 10 ก.ย. 61
21 - 23 ก.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดโดย
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Related Content