Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 14
15 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Nov
16
Event Date
16 - 18 พ.ย. 61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110 คน
Image
People
26 ส.ค. 61 - 25 ก.ย. 61
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (สายวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) ที่มีมีความสนใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือรังสีเทคนิค มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายที่รับประกันสาระและความสนุก รับรองว่าน้อง ๆ จะต้องรู้จักกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากขึ้นอย่างแน่นอน

วันจัดกิจกรรม
• 16 - 18 พ.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
110 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

26 ส.ค. 61 - 25 ก.ย. 61
03 ต.ค. 61

16 - 18 พ.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content