Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายก้าวแรกสู่รังนก (JC NEST CAMP) ครั้งที่ 12
17 พ.ย. 62
2K views
Favorite
Shares
0
Oct
26
Event Date
26 - 28 ต.ค. 61
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
140 คน
Image
People
20 ส.ค. 61 - 19 ก.ย. 61
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ที่มีความสนใจในด้านสื่อสารมวลชน (วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์) ที่ไม่เคยเข้าร่วมค่ายมาก่อน มาค้นหาตัวตนและรับคำแนะแนวการศึกษาต่อในด้านสื่อสารมวลชนที่น้อง ๆ สนใจ 

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 28 ต.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
140 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 ส.ค. 61 - 19 ก.ย. 61
05 ต.ค. 61

26 - 28 ต.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content