Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561 Science Week 2018
22 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Aug
27
Event Date
27 - 29 ส.ค. 61
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่ระบุ
Image
People
01 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

"วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีดิจิทัล" พบกับนิทรรศการที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนผ่านวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเข้าสู่วิถีดิจิทัล ชมนิทรรศการจากทุกภาควิชา นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี -โท-เอก พร้อมนิทรรศการจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) งานเปิดบ้าน Open House ผลงานวิจัยคณาจารย์ การเสวนา การบรรยายพิเศษ กิจกรรมร่วมสนุก และกิจกรรมการแข่งขันมากมายภายในงาน งานดี งานฟรี งานใหญ่แบบนี้ ไม่ควรพลาด

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 29 ส.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

01 - 29 ส.ค. 61
27 - 29 ส.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
Related Content