Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
KMITL Openhouse 2018
20 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Aug
23
Event Date
23 - 25 ส.ค. 61
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไม่ระบุ
Image
People
19 ก.ค. 61 - 25 ส.ค. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดบ้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรั้วทุกคณะทุกวิทยาลัย งานที่น้อง ๆ จะได้มาค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่าเราควรเลือกเรียนในคณะใดสาขาใด แล้วพบกันในวันที่ 23 - 25 สิงหาคมนี้ เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 25 ส.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

19 ก.ค. 61 - 25 ส.ค. 61
23 - 25 ส.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
จัดโดย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content