Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PBICedu Camp
14 ธ.ค. 62
980 views
Favorite
Shares
0
Jul
22
Event Date
22 ก.ค. 61 - 01 ก.ย. 61
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
08 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

คิดว่า 10 ชั่วโมงต่อวิชาจะเปลี่ยนคะแนน GAT หรือ PAT7.4 ให้พุ่งสูงขึ้นได้หรือไม่? เราขอท้าทายให้คุณลองที่ค่าย PBICedu โดยรุ่นพี่นักศึกษาทักษะภาษาดีจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  ค่ายติวที่จะสรุปเนื้อหาทุกพาร์ททั้ง การสนทนา ไวยากรณ์ คำศัพท์ ความรู้พื้นฐานทั่วไปในการสอบ และการอ่านจับใจความไว้ภายในวันเดียว (ต่อหนึ่งวิชา) เท่านั้น รอบละ 300 คน  พบกันเวลา 7.30-17.15 น.
*งานนี้มีหนังสือสรุปแจกนะ*
ติดต่อสอบถาม: 0971270242 พี่นุ่น, 0817259222 

วันที่จัดกิจกรรม : 
GAT
 
รอบที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 2 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม 2561
รอบที่ 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 

PAT 7.4 
รอบที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2561
รอบที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2561 

วันจัดกิจกรรม
• 22 ก.ค. 2561 - 01 ก.ย. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
(ครอบคลุมการติววิชาใดวิชาหนึ่ง 1 รอบ หากต้องการติวทั้ง 2 วิชาค่าใช้จ่ายรวมคือ 600 บาท)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

08 - 30 ก.ค. 61
22 ก.ค. 61 - 01 ก.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้อง 205, ห้อง 210-211 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 3 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย
คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content