Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Dent camp cmu 22nd
06 ธ.ค. 62
943 views
Favorite
Shares
0
Oct
12
Event Date
12 - 14 ต.ค. 61
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100 คน
Image
People
08 ก.ค. 61 - 08 ส.ค. 61
30
Image
Register
1200 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ม.4-ม.6 สายวิทย์ เข้ามาค้นหาความลับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าพวกพี่เรียนอะไร ทำอะไร

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 14 ต.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1200 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

08 ก.ค. 61 - 08 ส.ค. 61
31 ส.ค. 61

12 - 14 ต.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content