Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Geology Youth Camp ครั้งที่14
22 ก.ย. 62
236 views
Favorite
Shares
0
Oct
22
Event Date
22 - 24 ต.ค. 59
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120 คน
Image
People
15 ส.ค. 59 - 16 ก.ย. 59
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense
ค่ายที่ได้ทั้งสาระความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ทุกคนต้องกล่าวถึงกับ Geology Youth Camp ครั้งที่14 แล้วคุณจะรู้ว่าความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยาครั้งที่ 14
ภาควิชาธรณีวดทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวดทยาลัย หรือ
E- mail : geologycamp@gmail.com , www.facebook.com/geologycamp
หรือโทร 096 - 6363576 (พี่ไวท์ใจ) , 082 - 1323410 (พี่แนนซู่ซ่า)
 
ช่องทางการส่งใบสมัคร
ไปรษณีย์ส่งมาที่ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ( นับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 ) หรือ สแกน ใบสมัครส่งมาที่ E - mail: geologycamp@gmail.com ( ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 )
 
วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

15 ส.ค. 59 - 16 ก.ย. 59
22 - 24 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content