Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย วิศวบริการ ครั้งที่ 29 *เปิดรับสมัครรอบที่ 2*
13 พ.ย. 62
516 views
Favorite
Shares
0
May
26
Event Date
26 พ.ค. 61 - 15 มิ.ย. 61
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
350 คน
Image
People
08 พ.ค. 61 - 15 พ.ค. 61
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

ค่ายสำหรับน้อง ๆ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.6แล้ว หรือเทียบเท่า โดยค่ายของเราจะจัดสอนวิชาที่เรียนในชั้นปี 1 คือ คณิตศาสตร์ เคมี และ ฟิสิกส์ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ไม่ว่าน้องจะอยากเข้ามหาลัยไหน หรือติดมหาลัยไหน สามารถสมัครได้เหมือนกันนะ
ระยะเวลาค่าย : 26 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2561 , เวลาเรียน 08.00-16.00 น. (ไปเช้าเย็นกลับ)

วันจัดกิจกรรม
• 26 พ.ค. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
350 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

08 - 15 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61

26 พ.ค. 61 - 15 มิ.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย
ชุมนุมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Related Content