Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการกุญแจวิทยาศาสตร์ science access ครั้งที่ 19
13 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Jun
16
Event Date
16 มิ.ย. 61 - 08 ก.ค. 61
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่ระบุ
Image
People
06 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61
30
Image
Register
1000 บาท
Image
Expense

โครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มากขึ้น ค่ายดี ๆ แบบนี้ไม่ควรพลาดนะ รับรองว่าพี่ ๆ สอนดีแน่นอน

วันที่จัดงาน
16-17 มิถุนายน 2561
23-24 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2561
7-8 กรกฏาคม 2561
เวลา : 9.00 - 16.00 น.

วันจัดกิจกรรม
• 16 มิ.ย. 2561 - 08 ก.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1000 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

06 - 31 พ.ค. 61
16 มิ.ย. 61 - 08 ก.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content