Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 19
14 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Aug
25
Event Date
25 - 26 ส.ค. 61
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
23 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน ที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ เข้ามาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ กับพวกเรานิสิตสัตวแพทย์  ค่ายแห่งนี้จะนำน้อง ๆ ไปสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ทางด้านสัตวแพทย์ที่แน่ใจได้เลยว่าน้องจะไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน ได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ และ พี่ ๆ นิสิตสัตวแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อในคณะสัตวแพทย์

วันจัดกิจกรรม
• 25 - 26 ส.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

23 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61
18 ก.ค. 61

25 - 26 ส.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Related Content