Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 17
17 พ.ย. 62
685 views
Favorite
Shares
0
May
24
Event Date
24 พ.ค. 61 - 03 มิ.ย. 61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80 คน
Image
People
10 มี.ค. 61 - 07 เม.ย. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย (ม.4-5) สายวิทย์-คณิต มาพบกันที่ค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 17 ค่ายสอนหนังสือและนันทนาการจากพี่ ๆ ชมรมวิชาการ วิศว ฯ จุฬา ฯ ที่พร้อมให้น้องมากกว่าเนื้อหา O-NET 

 

วันจัดกิจกรรม
• 24 พ.ค. 2561 - 03 มิ.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

10 มี.ค. 61 - 07 เม.ย. 61
27 เม.ย. 61

24 พ.ค. 61 - 03 มิ.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จ.อุทัยธานี
จัดโดย
ชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content