Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 5
14 ต.ค. 62
570 views
Favorite
Shares
0
Oct
22
Event Date
22 - 24 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
02 ส.ค. 59 - 15 ก.ย. 59
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

ตามร่วมกันหากุญแจสู่การเป็น “นักสาธารณสุขเพื่อสังคม” กันที่ ค่ายเพาะ สา’สุขครั้งที่ 5 ตอน Health Town เมืองปริศนากับกุญแจที่หายไป

คุณสมบัติการรับสมัคร
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมค่ายจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบแสดงความยินยอมให้เข้าร่วมค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 5 (PH-TU Camp#5) จากผู้ปกครอง
​หมายเหตุ : หากหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา

การส่งใบสมัคร
​ส่งใบสมัครมาที่ คณะกรรมการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปิยชาติ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือ (ค่ายเพาะ(สา)สุข ครั้งที่ 5 (PH-TU Camp#5) ตอน Health Town เมืองปริศนา ตามหากุญแจที่หายไป)

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

02 ส.ค. 59 - 15 ก.ย. 59
20 ก.ย. 59

22 - 24 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content