Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (VET CAMP) ครั้งที่ 39
14 พ.ย. 62
702 views
Favorite
Shares
0
May
30
Event Date
30 พ.ค. 61 - 05 มิ.ย. 61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 คน
Image
People
19 ก.พ. 61 - 18 มี.ค. 61
30
Image
Register
1750 บาท
Image
Expense

ค่ายของเราเป็นค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไป "ท่องเที่ยว" กันในเชิงอนุรักษ์ โดยจะมีการสอดแทรกความรู้ 
แนวคิดต่าง ๆ จากพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ ให้น้อง ๆ ดื่มด่ำสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบสุดขีด

วันจัดกิจกรรม
• 30 พ.ค. 2561 - 05 มิ.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

19 ก.พ. 61 - 18 มี.ค. 61
31 มี.ค. 61

30 พ.ค. 61 - 05 มิ.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโดย
ชมรมอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content