Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Marine Camp ครั้งที่ 38 ตอน Save Our Sea
14 พ.ย. 62
721 views
Favorite
Shares
0
May
25
Event Date
25 - 29 พ.ค. 61
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 คน
Image
People
14 ก.พ. 61 - 14 มี.ค. 61
30
Image
Register
900 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) ไม่จำกัดแผนการเรียนและมีอายุไม่เกิน 20 ปี มาร่วมสนุกกับกิจกรรมดี ๆ จากพี่ ๆ ชมรมพิทักษ์ทะเล มุ่งเน้นการให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของทะเล และตระหนักถึงสภาพปัญหาของทะเลไทยในปัจจุบัน และกิจกรรมดี ๆ จากพี่ ๆ ค่ายอีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
• 25 - 29 พ.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
32 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
900 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

14 ก.พ. 61 - 14 มี.ค. 61
01 เม.ย. 61

25 - 29 พ.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกาะสีชัง)
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกาะสีชัง)
Related Content