Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Com Camp ครั้งที่ 30
13 พ.ย. 62
620 views
Favorite
Shares
0
Apr
10
Event Date
10 - 14 เม.ย. 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100 คน
Image
People
16 ก.พ. 61 - 12 มี.ค. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ถึงเวลาแล้วที่เปิดรับสมัครเหล่าจอมมารทั้งหลายสู่ค่าย comcamp30 
เชิญชวน น้อง ๆ ม.ปลาย สายการเรียนวิทยาศาสตร์ ทุกคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายครั้งนี้ งานนี้ฟรีตลอดค่าย!!!!

 

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 14 เม.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 ก.พ. 61 - 12 มี.ค. 61
01 เม.ย. 61

10 - 14 เม.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content