Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Pharm camp kku 2016 : OVERTIME
23 ต.ค. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Oct
22
Event Date
22 - 24 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
80 คน
Image
People
15 ก.ค. 59 - 01 ต.ค. 59
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

รู้หรือไม่?? ว่ายาแต่ละเม็ดไม่ใช่ว่าจะได้ยามาง่าย ๆ อยากรู้ว่าเภสัชฯ เรียนอะไร เรียนยากง่ายแค่ไหน เรียนรู้ว่าเภสัชกรทำงานอะไรบ้าง จากเภสัชกรโดยตรง ร่วม Workshop กับรุ่นพี่คณะเภสัชฯอย่างใกล้ชิด และทำกิจกรรมสนุก ๆ มากมายที่น้อง ๆ ยังไม่เคยเจอที่ไหนในโลกมาก่อน ในค่าย PharmCamp # 2016 นี้ก็ได้นะ มาค้นหาคำตอบได้ในค่าย "Pharm camp kku 2016 : OVERTIME” 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
       กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

หลักฐานการสมัคร
      1. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการพร้อมติดรูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
​      2. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
      3. ใบรับรองการเป็นนักเรียน
      4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
      5. ซองจดหมายเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัคร เพื่อส่งกำหนดการต่าง ๆ กรณีเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว

ส่งใบสมัครมาที่
​โครงการค่าย Pharm Camp 2016 ฝ่ายวิชาการ สโมสรคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ติดต่อสอบถามได้ที่
​พี่บี 084-9483355
พี่อั๋น 081-4983159
พี่กันเนอร์ 095-1215292
พี่ไก่ 093-3232756

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 24 ต.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 ก.ค. 59 - 01 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59

22 - 24 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Related Content