Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 17 ตอน Journey เจอนั่น เจอกันศิลปากร
13 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Apr
06
Event Date
06 - 08 เม.ย. 61
มหาวิทยาลัยศิลปากร
150 คน
Image
People
21 ก.พ. 61 - 07 มี.ค. 61
30
Image
Register
750 บาท
Image
Expense

ค่ายนำน้องท่องวัง เป็นค่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 เมษายนนี้ ค่ายนี้จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิชามีการเรียนการสอนที่ศิลปากร จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับศิลปากรมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ได้รู้ว่า "ศิลปากรไม่ได้มีดีแค่ศิลปะ"

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 เม.ย. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

21 ก.พ. 61 - 07 มี.ค. 61
06 - 08 เม.ย. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จัดโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
Related Content