Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 6
17 พ.ย. 62
689 views
Favorite
Shares
0
May
27
Event Date
27 พ.ค. 61
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
60 คน
Image
People
19 ก.พ. 61 - 12 มี.ค. 61
30
Image
Register
100 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ม.ปลาย มาเจอกันที่ค่ายวิชาการที่เต็มไปด้วยความสนุก ความมันส์ เรียนรู้การเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ พาน้อง ๆ ลงแลปถึง 7 ภาควิชา การทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมสันทนาการและเกมต่าง ๆ โดยพี่ ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อม หรือการตัดสินใจ เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันจัดกิจกรรม
27 พ.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
100 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

19 ก.พ. 61 - 12 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61

27 พ.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Related Content