Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Ch.E camp ครั้งที่ 6
18 พ.ย. 62
765 views
Favorite
Shares
0
Mar
16
Event Date
16 - 17 มี.ค. 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40 คน
Image
People
01 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ชั้นม.5 หรือ ปวช.2 เฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (รับจำนวนจำกัด!!) มาร่วมค้นหาว่า... "วิศวกรรมเคมี" แท้จริงแล้วคืออะไร? เรียนเคมีเยอะหรือไม่? จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? มาร่วมกันหาคำตอบได้ที่นี่! พบกับ
- การบรรยายจากคณาจารย์, ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากวิศวกรรมเคมี มจพ.
- การเข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี
- การเยี่ยมชมโรงงานจริง
- พร้อมทั้งมีกิจกรรม workshop สนุก ๆ และของรางวัลอีกมากมาย
ที่สำคัญ "ฟรี!!" ตลอดงาน

วันจัดกิจกรรม
• 16 - 17 มี.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 28 ก.พ. 61
10 มี.ค. 61

16 - 17 มี.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Related Content