Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 18
24 ต.ค. 62
469 views
Favorite
Shares
0
Oct
01
Event Date
01 - 02 ต.ค. 59
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่ระบุ
Image
People
18 ก.ค. 59 - 08 ส.ค. 59
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายที่จะแนะนำให้น้อง ๆ ม.ปลายได้รู้ว่า กว่าจะมาเป็นหมอต้องเจออะไรบ้าง !! การใช้ชีวิต 6 ปี ในโรงเรียนแพทย์เป็นอย่างไร หาคำตอบได้ที่ค่ายนี้ !!

วันจัดกิจกรรม
• 01 - 02 ต.ค. 2559
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

18 ก.ค. 59 - 08 ส.ค. 59
01 ก.ย. 59

01 - 02 ต.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content