Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
SUT GEO Camp ครั้งที่ 2
14 พ.ย. 62
875 views
Favorite
Shares
0
Mar
16
Event Date
16 - 19 มี.ค. 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
45 คน
Image
People
01 ม.ค. 61 - 21 ม.ค. 61
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense


SUT GEO Camp ครั้งที่ 2 ตอน ปริศนาใต้พิภพ พบกับค่ายธรณีวิทยาที่จะพาน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมปลายที่สนใจ เข้าร่วมเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และสนุกสนาน ไปกับคณาจารย์และพี่ ๆ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิศวกรรมศาสตร์ แล้วมาร่วมกันไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนพิภพไปด้วยกัน

วันจัดกิจกรรม
• 16 - 19 มี.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
45 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 21 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61

16 - 19 มี.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Related Content