Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5
17 ต.ค. 62
354 views
Favorite
Shares
0
Aug
20
Event Date
20 - 22 ส.ค. 59
มหาวิทยาลัยบูรพา
50 คน
Image
People
06 มิ.ย. 59 - 21 ก.ค. 59
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและสายงานวิศวกรรมเคมี เกิดการเรียนรู้และทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรรมเคมี การได้เห็นและรับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีจากการได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เสริมสร้างประสบการณ์

ได้รับความรู้และความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันของสังคมนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่าง ๆ การแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสาขา เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่อีกด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 20 - 22 ส.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• สายวิทย์-คณิต
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

06 มิ.ย. 59 - 21 ก.ค. 59
28 ก.ค. 59

20 - 22 ส.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Related Content