Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Jan
20
Event Date
20 - 28 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100 คน
Image
People
15 ธ.ค. 60 - 06 ม.ค. 61
30
Image
Register
250 บาท
Image
Expense

สิ้นสุดการรอคอยย... ในที่สุดสงครามก็มาถึง ให้พร้อมกับสงครามแอดมิชชั่น ค่ายติวสถาปัตย์ พระนครเหนือ ปีนี้มาในธีม " infinitect war" น้อง ๆ จะได้พบกับเทคนิคมากมาย ความรู้และความสนุกรวมถึงการแนะแนวในสงครามแอดมิชชั่น แล้วมาเจอกันนะ

วันจัดกิจกรรม
• 20 - 28 ม.ค. 2561
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.
ค่าใช้จ่าย
250 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

15 ธ.ค. 60 - 06 ม.ค. 61
20 - 28 ม.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโดย
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Related Content