Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Genetics Youth Camp ครั้งที่ 16
20 พ.ย. 62
1K views
Favorite
Shares
0
Mar
24
Event Date
24 - 25 มี.ค. 61
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
100 คน
Image
People
17 พ.ย. 60 - 28 ก.พ. 61
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

"เมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ทุกคนอยากรู้ ใครคืออาชญากรตัวจริง" เตรียมพบกับปฐมบทเปิดตัวอาชญากรรมสุดซับซ้อน เมื่อมีคดีอาญาเกิดขึ้นย่อมมี "อาชญากร" เราจะชี้ตัวอาชญากรจากผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนี้ได้ยังไงสามารถร่วมสืบเบาะแสหาอาชญากรไปกับพวกเราได้ที่นี้

 

วันจัดกิจกรรม
• 24 - 25 มี.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

17 พ.ย. 60 - 28 ก.พ. 61
03 มี.ค. 61

24 - 25 มี.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย
ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Related Content