Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 2016
24 ต.ค. 62
335 views
Favorite
Shares
0
Aug
19
Event Date
19 - 21 ส.ค. 59
มหาวิทยาลัยมหิดล
80 คน
Image
People
01 ก.ค. 59 - 15 ก.ค. 59
30
Image
Register
650 บาท
Image
Expense

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 2016 อีกหนึ่งค่ายจากพี่ ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ค่ายนี้น้องจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสารว่าเป็นอย่างไร เรียนอะไรบ้าง เป็นการแนะแนวทางการเรียนเบื้องต้น รวมทั้งจะได้เข้าฝึกปฏิบัติการจริงอีกด้วย 

นอกจากนี้ค่ายนี้ยังไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้น้อง ๆ ยังมีทั้งความสนุกจากกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมต่าง ๆ มิตรภาพดี ๆ จากพี่และเพื่อนค่ายของน้อง ๆ อีกมากมายด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 21 ส.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-5)
ค่าใช้จ่าย
650 บาท
จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 15 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59

19 - 21 ส.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content