Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ITCAMP MAEJO 2018
11 ธ.ค. 62
738 views
Favorite
Shares
0
Jan
12
Event Date
12 - 14 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40 คน
Image
People
17 พ.ย. 60 - 10 ธ.ค. 60
30
Image
Register
900 บาท
Image
Expense

ค่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 สายวิทย์-คณิตฯ และ ศิลป์-คำนวณ เพื่อมาเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ (Mobile Application) และ เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตัวเองว่ามีความชอบหรือถนัดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
*** ผู้ที่ผ่านการเข้าค่าย มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อสาขาไอที แม่โจ้ โดยอัตโนมัติ

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 14 ม.ค. 2561
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
900 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

17 พ.ย. 60 - 10 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60

12 - 14 ม.ค. 61
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดโดย
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Related Content