Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 17
20 ต.ค. 62
286 views
Favorite
Shares
0
Dec
16
Event Date
16 - 18 ธ.ค. 59
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120 คน
Image
People
01 ก.ค. 59 - 31 ก.ค. 59
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ายที่จะแนะนำการศึกษาต่อด้านทันตแพทยศาสตร์สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย 

น้อง ๆ จะได้รู้จักวิธีการสอบเข้า การเรียนและบรรยากาศในคณะ จะได้เรียนรู้ว่ากว่าจะเป็นทันตแพทย์ต้องผ่านอะไรบ้าง ? ต้องเรียนหนักแค่ไหน ? ตัวเองจะเหมาะกับคณะนี้หรือเปล่า ? นอกจากนี้ ยังได้ทำแลป และลงมือตรวจฟันเองอีกด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 16 - 18 ธ.ค. 2559
• ค้างคืน
จำนวนรับ
120 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 31 ก.ค. 59
23 ก.ย. 59

16 - 18 ธ.ค. 59
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content